Menedzsment tanácsadás

Stratégiaalkotás

A stratégia egyszerre hangzatos és elcsépelt fogalom, mégis, hiánya a vállalat sikerességét akadályozhatja meg. A stratégia lényegi tartalma néhány kulcskérdésre szűkíthető: Hol vagyunk most?; Hova szeretnénk eljutni?; Hogyan jutunk el oda?.

„Semmilyen szél nem kedvez annak, aki nem tudja, melyik kikötőbe tart.” (Seneca)

Ha ezekre a kérdésekre úgy gondoljuk, pontos, adatokkal alátámasztott, egymáshoz illeszkedő és megvalósítható válaszokkal rendelkezik cégünk, akkor is érdemes külső, objektív szemmel áttekinteni azokat.

Egy stratégiai felülvizsgálat rámutathat olyan területekre, amelyekre nem a legfrissebb vagy nem megfelelő válaszokat ad a vállalat, ez pedig jelentős mértékben kihathat jövőbeli eredményességére. Egy stratégiának része a mély piacelemzés a versenytársak egyedi megkülönböztető jellemzőinek azonosításán át saját cégünk képességeinek kritikus felméréséig. Ennek ismeretében jelölhetőek ki rövid, közép és hosszú távú célok, amelyek eléréséhez lehet szabni a vállalat üzleti modelljét és különböző területeket érintő akcióit. Ezek egészének megvalósítása biztosíthatja a vágyott sikert.

Stratégiaalkotási tanácsadói szakértelmünk az alábbi fő területeket foglalja magában:

 • Stratégiai felülvizsgálat
 • Piac-, iparág- és versenytárselemzés (jelenlegi piaci pozíció és lehetőségek felmérése)
 • Vállalati és üzletági stratégiaalkotás (koncepcióalkotás, megvalósítási terv kidolgozása, megvalósítás támogatása és változáskezelés)
 • Üzleti modell opciók kidolgozása

Működési hatékonyság fejlesztés

Egy vállalat hatékony működtetése a menedzsment mindennapos feladata. Idővel azonban, akár belső indíttatásból, akár külső hatásra minden cég életében megjelennek kérdések a vezetők fejében: Biztos, hogy hatékonyan működünk?; Tényleg ennyit kell adminisztrálnunk? Megteszünk mindent azért, hogy az értékteremtő tevékenységekre fókuszáljunk?

„Nincs annál hasztalanabb, mint hatékonyan csinálni olyan dolgokat, amiket egyáltalán nem kellene csinálni.” (Peter F. Drucker)

Ha a belső munkatársakhoz fordulunk, számos fejlesztési ötletet kaphatunk, de helyzetükből adódóan ők nem lesznek képesek külső, objektív szempontból áttekinteni a valódi potenciált. Egyáltalán mihez képest: Jól működik-e a kontrolling?; Pontosak-e a számaink?; Helyesen értelmezzük-e a jelenlegi költségeinket? Először ezekre a kérdésekre kell választ kapnunk. Ezt követik a tevékenységek és a ráfordított erőforrások elemzése, majd a szervezeti-működési felépítés vizsgálata. További fejlesztési lehetőséget rejt a teljesítménymérés és –ösztönzés területe, azaz hogy hiába működünk költséghatékonyan, ha a munkatársak nem érzik azt, hogy nekik is érdekük a folyamatos eredménynövelés. Kedvezőtlen piaci helyzetben akár a vállalat működőképessége is kockázatossá válhat. Ilyenkor egy komplex restrukturálás segít, amelynek során a fenti kérdések mindegyikére kell rövid távon is hatásos megoldást találni a likviditás fenntartásának elsődlegessége mellett.

Működési hatékonyság fejlesztési tanácsadói szakértelmünk az alábbi fő területeket foglalja magában:

 • Költséghatékonyság (költségtranszparencia megteremtése, létszám- és költségoptimalizálási potenciál azonosítása és kapcsolódó intézkedési javaslatok kidolgozása, intézkedések bevezetésének támogatása)
 • Szervezetfejlesztés (szervezeti-működési modell felülvizsgálata, új koncepció kialakítása; vállalatirányítás fejlesztése – governance és kontrolling; teljesítménymenedzsment – teljesítménymérés és ösztönzés fejlesztése)
 • Restrukturálás (pénzügyi stabilizálás és stratégiai-működési újrapozícionálás)

Felvásárlást követő integráció

Egy cégfelvásárlás folyamata nem az adásvételi szerződés aláírásával ér véget. Az előzetesen azonosított szinergiahatások kiaknázását lehetővé kell tenni a felvásárolt társaság megfelelő integrálásával, máskülönben a tranzakció egyik legfontosabb pénzügyi célja kudarcba fullad.

„Az egész több, mint a részek összessége.” (Arisztotelész)​

Az integráció egy több hónapos, komplex és intenzív folyamat, amelynek során egyszerre kell megőrizni mindkét vállalat hosszú távon szükséges értékeit és megvalósítani azokat a változtatásokat, amelyek révén a szinergiák realizálhatóak lesznek. Mindeközben biztosítani kell a cégek folyamatos működését is.

Egyszerre irányítani egy vállalkozást és mellette az integrációval kellő odafigyeléssel foglalkozni jelentős kihívást jelent. A feladatra jellemzően tanácsadói támogatást vesznek igénybe a vállalatok.

A Citadel Consulting tanácsadói mély pénzügyi és változáskezelési tudással, kipróbált projektmenedzsment eszközökkel ellátják az integrációs időszak operatív feladatait. Ennek részeként többek között kidolgozzák az integrált szervezet felépítését, egységesítik a működési folyamatokat. Mindemellett részletes integrációs terv mentén azonosítják, összehangolják és felügyelik a sok területen párhuzamosan zajló feladatokat, kiszámolják és transzparensen követik a szinergiahatások elérését biztosító lépések megvalósítását. Ezáltal a vállalat vezetőinek csak a magas szintű irányításra és a szükséges döntések meghozatalára kell koncentrálniuk.

Felvásárlást követő integrációs tanácsadási szakértelmünk az alábbi fő területeket foglalja magában:

 • Konszolidált stratégiai és pénzügyi tervezés (beleértve a szinergiák részletes azonosítását)
 • Új vállalati vagy üzletági működési modell kialakítása (tulajdonosi elképzelésekkel és célokkal összhangban)
 • Új szervezeti struktúra kialakítása
 • Működési folyamatok egységesítése
 • Integrációs mesterterv kidolgozása
 • Integrációs projektmenedzsment támogatás